קופסה ארוכה שמאגדת בתוכה שבע קופסאות קטנות שבכל אחת מהן הפתעה שוקולדית מתאימה לעונה ולחגיה

קופסת שבעת הימים