רשע, תם, חכם, וזה שאינו יודע לשאול...

מארז ארבעת הבנים